Loonbedrijf Jansen Eupe

Loonbedrijf W.G. Jansen Eupe & Zonen - Mest

Bemesten

Ieder jaar staan vanaf februari onze drie getrokken combi’s met variospoor klaar voor het bemesten van uw land. Met de verdeelde bodemdruk van onze combi’s worden onnodige beschadigingen aan het land voorkomen. Onze combi’s zijn computergestuurd en kunnen rijonafhankelijk mest strooien.
Daarnaast hebben we een breedstrooier voor het verstrooien van vaste mest, eventueel ook met AGR/GPS.

Kalk strooien

Voor het hebben en houden van een goede PH-waarde van het land strooien wij zowel in het voorjaar als in het najaar kalk.

Mesthandel

Wanneer u een tekort aan opslagruimte heeft, vervoeren wij de mest naar onze eigen mestopslag. Voordat de mest vervolgens bij de akkerbouwer terecht komt, wordt de mest uiteraard gewogen en bemonsterd met GPS. Al onze mestwagens zijn voorzien van AGR/GPS.

Mestverwerking

Iedere veehouder is vanaf 1 januari 2014 verplicht om een bepaalde hoeveelheid mest te verwerken. Naast de mesthandel verzorgen wij daarom ook uw mestverwerking.

 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden bij Jansen Eupe & Zonen, neem dan contact met ons op.

Sterk in boerenwerk

Een professioneel en gezellig familiebedrijf met een modern machinepark voor al uw mest-, zaai-, maai- en maiswerkzaamheden.